Pages: 1 2 3 
Send Topic Print
Please give me some information about Laos (Read 37484 times)
 
vietnam
Newbie to Lao Pride
Meaning of the stars
Offline


I Love Laos!

Posts: 1
Re: Please give me some information about Laos
Reply #30 - 28th Mar, 2009 at 4:41am
 
lao buon lam toi o ben do vai thang mu chang co gi buon mun chet lun co le kho o vien chan len vay hic o tinh le cua lao buon lam chang co gi nhung tui iu quy con nguoi lao   Grin Cheesy  Wink
Back to top
 
View Profile  
IP Logged
 
JustWannaSay
Newbie to Lao Pride
Meaning of the stars
Offline


I Love Laos!

Posts: 31
Re: Please give me some information about Laos
Reply #31 - 30th Mar, 2009 at 1:29am
 
vietnam wrote on 28th Mar, 2009 at 4:41am:
lao buon lam toi o ben do vai thang mu chang co gi buon mun chet lun co le kho o vien chan len vay hic o tinh le cua lao buon lam chang co gi nhung tui iu quy con nguoi lao   Grin Cheesy  Wink


Ở lâu tại chỗ lạ th́ buồn phải rồi  Sad cũng như đi các tỉnh khác tại VN ḿnh thôi ^^ . Nói chung , đi cho biết đó biết đây là tốt rồi  Cool
Back to top
 
View Profile  
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 
Send Topic Print
The newest 10 Board Topics


Back to: Lao Pride | Lao Pride Forum